Суредъёс

Лыз инбамын тӧдьы пилемъёс-пилемпиос уяло. Чорыг пӧрме валлы, нош со сяськалы, собере ваньмыз оглом луыса сураське-воштӥське но выль суред кылдэ.

Нош шуре лэзьяськод ке табаньёс? Шунды сиос ворекъяло пӧртэм пужыосын: кырсь ву, али гынэ ӟазегъёс пыласькем инты син шорын воштӥське. Котырес-котырес ву суредъёс йырез поромытыны кутско.

Озьы ик шыпыт вераськыса тылскемен усто пукыны. Пеймыт дыре со мальдытэ, чильдэ, ворекъя. Туж пӧсь мадён ыстэ.

Бадӟым карын улон пӧзе. Нош та вакчияк суредъёс син азьын ке — сюлэм буйга. Сыӵе шыпыт но гань-гань. Вань мугорез яратон ӟыгыртэ.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

2012-2015 © Copyright Kualaluly